Bun venit in Iclanzel

Educatie

ANALIZA DE NEVOI

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN:
Pe raza comunei Iclanzel sunt 7 unitati scolare dupa cum urmeaza:

  • Scoala cu clasele I-VIII Iclandu Mare, scoala cu personalitate juridica cu un numar de 87 elevi
  • Scoala „Aurel Gurghianu” lclanzel cu un numar de 45 de elevi
  • Scoala „Petru Maior” Capusul de Campie
  • Scoala Fanatele Capusului cu un numar de 12 elevi
  • Gradinita cu P.N. Iclandu Mare cu 2 grupe
  • Gradinita cu P.N. Iclanzel cu 2 grupe
  • Gradinita cu P.N. Capusul de Campie cu 2 grupe.

In acest an scolar sunt incadrate un numar de 27 cadre didactice din care: 12 titulari , 8 suplinitori calificati, 2 pensionari, 5 in curs de calificare si 6 ca personal didactic auxiliar si nedidactic.
Activitatea elevilor si a cadrelor didactice se desfasoara in 7 localuri diferite dotate cu sali de clasa avand mobilier corespunzator, 2 laboratoare de informatica cu cate 10 calculatoare, 2 laboratoare de flzica-chimie la scolile din Iclandu Mare si Capusul de Campie.
Pe parcursul a patru ani toate corpurile de cladire in care se desfasoara procesul instructiv educativ au fost partial renovate efectuand reparatii la instalatia electrica, igienizari interioare si exterioare si schimbarea dusumelelor.
Cu toate ca baza materiala a scolii este corespunzatoare desfasurarii procesului educational, aceasta stare de lucruri nu este multumitoare, deoare  cladirile fiind vechi tamplaria este in stare avansata de degradare, iar laboratoarele de fizica, chimie si biologie sunt slab dotate.
In scoala a fost implementata reforma curriculara iar cadrele didactice au participat la cursuri de formare continua si la activitatile metodico-stiintifice organizate de unitate, de ISJ Mures si de CCD, insusindu-si si aplicand noul curriculum national astfel ca procesul de invatare-predare sa fie o activitate centrata pe elev.
Scoala s-a preocupat de pregatirea pedagogica si consilierea parintilor ceea ce a dus la scaderea absenteismului, a abandonului scolar si cresterea numarului de elevi ce urmeaza o treapta superioara de invatamant.

OBIECTIVE STRATEGICE:
Modernizarea laboratoarelor si dotarea acestora cu aparate, truse, echipamente, prin programele derulate de UJIP si MedC de dotarea unitatilor din mediul rural ;
Informatizarea sistemului educational – prin achizitionarea unor softuri educationale la diverse discipline unde a aparut necesitatea folosirii calculatoarelor si in alte cabinete in afara celui de informatica;
Formarea continua a cadrelor didactice – obiectiv fundamental ce are in vedere dezvoltarea competentelor profesionale in scopul cresterii calitatii actului educational ;
Avand in vedere ca aplicarea noului curriculum national implica schimbari esentiale in toate etapele procesului curricular si ca MEC a propus o „Strategie de dezvoltare a sistemului de formare initiala si continua a personalului didactic si a managerilor din invatamantul preuniversitar” este imperios necesar ca toate cadrele didactice sa perceapa dezvoltarea personala si profesionala ca pe o nevoie interioara, ca pe o aspiratie spre perfectiune si sa participe la programele de formare initiate de ISJ, CCD sau alte institutii abilitate;
Optimizarea transportului elevilor – prin achizitionarea unui microbus care sa transporte elevii din Fanatele Capusului la Scoala Capusul de Campie;
Asigurarea conditiilor echitabile de igiena si educatie prin sanatate – prin intocmirea unor proiecte de investitii pentru construirea unor sali de sport si grupuri sanitare in incinta unitatii;
Participarea personalului din scoala la diferite proiecte de dezvoltare comunitara si la alte proiecte locale si nationale;
Reforma din invatamantul preuniversitar prevede transformarea invatamantului intr-un invatamant public, sustinut de comunitate, fapt ce presupune o mai mare implicare a scolii in viata comunitatii locale.

OPTIUNI STRATEGICE:
– Dezvoltarea curriculara
– Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale
– Dezvoltarea resurselor umane
– Dezvoltarea relatiilor comunitare.

PUNCTE SLABE:
Nu exista personal didactic titular pe catedrele de baza (romana, matematica, istorie-geografie), deci nu este o continuitate la catedra;
Majoritatea elevilor provin din familii cu probleme sociale deosebite;
Dotarea insuficienta a laboratoarelor si lipsa materialului didactic;
Inexistenta veniturilor extrabugetare provenite din donatii sau sponsorizari;
Un buget foarte mic care acopera numai cheltuielile curente;
O slaba coordonare a subunitatilor datorita distantei mari intre ele.

MISIUNEA SCOLII:
Asigurarea de sanse egale pentru educatie si cultura tuturor elevilor indiferent de nivelul de dezvoltare, etnie, religie;
Crearea unui cadru propice pentru formarea si dezvoltarea deprinderilor si capacitatilor necesare continuarii studiilor in forme superioare de invatamant;
Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea si retinerea profesorilor cu rezultate deosebite;
Asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia moderna de calcul si comunicare;
Dezvoltarea CDS in functie de nevoile integrarii comunitare si social generale pomind de la diagnosticul nevoilor individuale de educatie atat ale elevilor cat si al cadrelor didactice;
Derularea unor programe in parteneriat cu comunitatea locala (Educatia pentru sanatate, Lupta antidrog, Diminuarea delicventei juvenile);
Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor extrascolare;
Derularea unor programe de parteneriat educational intre ciclul primar si cel gimnazial.

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN:
Exista o buna colaborare a scolii cu autoritatile locale, acestae alocand in limita posibilitatilor a fondurilor necesare cheltuielilor curente.
Nu exista oportunitati de colaborare cu alte tipuri de institutii din cadrul comunitatii sau din afara acesteia.
Tendinta demografica actuala releva faptul ca ponderea populatiei aflata in faza de pregatire scolara s-a stabilizat.
Aplicarea noilor planuri cadru de invatamant si continuarea reformei din invatamantul preuniversitar deschid numeroase oportunitati favorizand formarea personalitatii si individualitatii unitatilor de invatamant, contribuind
astfel la dezvoltarea unei culturi organizationale proprii fiecarei scoli.
Instabilitatea economica si ritmul alert al schimbarilor din societate impun necesitatea promovarii educatiilor multiple, complementare educatiei de baza (educatia pentru sanatate, pentru calitate…) precum si a formarii
continue a tinerilor si adultilor.

PUNCTE TARI:
In cadrul institutiei s-au impletit armonios elementele de management cu cele de administratie umarindu-se realizarea sarcinilor conform cu obiectivele stabilite ceea ce s-a reflectat in satisfactii ale colectivului prin obtinerea de rezultate superioare la examenul de capacitate si concursurile scolare fata de anii precedenti;
Scoala are o buna colaborare cu autoritatile locale;
Existenta in scoala a unui climat favorabil desfasurarii activitatii educationale, bazat pe incredere,stima si colegialitate;
Existenta documentelor curriculare oficiale, a manualelor si a metodologiilor de aplicare a planurilor cadru;
Corpurile de cladiri in care se desfasoara activitatea instructiv educativa sunt igienizate si scoala functioneaza in legalitate cu toate autorizatiile de functionare:
Scoala dispune de personal didactic calificat sau in curs de calificare;
Existenta a doua laboratoare de informatica fiecare cu cate 10 calculatoare la scoala Iclandu Mare si Capusul de Campie;
Desfiintarea claselor simultane la scolile Iclandu Mare si Iclanzel;

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close